Lanserer sin første plate på Rørosmartnan

Les mer her:

http://www.isolor.no/nyheter/lanserer-sin-forste-plate-paa-rorosmartnan