Frisk torader-rag fra en kjeller i Våler

Les mer her:

https://www.ostlendingen.no/kultur/valer/solor/frisk-torader-rag-fra-en-kjeller-i-valer/s/5-69-354974